पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको MBA/MHCM/MCIS कार्यक्रमहरुको अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिमा दरखास्त दिने सम्बन्धि सूचना ।