पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।