पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (Master’s Level) का कार्यक्रमहरुको भर्ना सम्बन्धि सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (Master’s Level) का कार्यक्रमहरुको भर्ना सम्बन्धि सूचना यहि भाद्र १९ गते प्रकाशित हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउदछौ । – डीनको कार्यालय, विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय ।