पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अध्ययनका लागि आवेदन माग गरिएको सम्बन्धि सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८० चैत ७ गते)