पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षाा नियन्त्रण कार्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना !!!