पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति २०७६ः छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण गरी योग्यताक्रम सूचिमा समावेश भएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना