पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको सूची दर्तासम्बन्धी सूचना