पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा “अनुसन्धान व्यवस्थापन सेल” गठनसम्बन्धी सूचना !!!