पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नविकरणसम्बन्धी सूचना !!!

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नविकरणसम्बन्धी सूचनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

 

 

योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा
पोखरा विश्वविद्यालय