पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका लागि दर्ता भएका आवेदन फिर्ता लिने बारेको सूचना