पोखरा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भर्नाका लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी सूचना !