पोखरा विश्वविद्यालयको नोबेल कोरोना भाइरस (Covid-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा जारी अपिल