पोखरा विश्वविद्यालयको उन्नाइसाैं दीक्षान्त समाराेहमा भाग लिने विद्यार्थीहरुले ट्रान्सक्रिप्ट तथा दीक्षान्त समाराेहको आवेदन फारम भर्ने  म्याद थप सम्बन्धी सूचना !