पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल सम्बन्धमा !

पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल सम्बन्धमा !


आजको मितिमा बिधार्थिहरुले अत्यधिक रुपमा Login Attempt गर्नाले gmail server मा high trffice र response time ko समस्याले पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक @pu.edu.np domain भएको email account बाट gmail मा केही दिन कुनैपनि प्रकारको email नजाने व्यहोरा सम्पूर्ण  शिक्षक तथा कर्मचारीमा जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै gmail बाट @pu.edu.np भएको email account मा भने email आउनेछ, तर reply का  निमित्त  personal gmail प्रयोग गरनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।