पोखरा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई पूर्व सर्तकता अपनाउने सम्बन्धमा