पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना