पाेखरा विश्वविद्यालयकाे विशेष माैका परीक्षा, २०८० सम्बन्धी सूचना !