परीक्षासम्बन्धी पोखरा विश्वविद्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना ।