परामर्श सेवा खरिदका लागि सुचि दर्ता गराउनेसम्बन्धी सूचना