निर्धारित समयमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना