दीक्षान्त पोशाक बापतको धरौटी फिर्ता रकम लिनेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना