काठमाडौंस्थित पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय हटाइएकोसम्बन्धी सूचना