इन्टरनेट व्याण्डविथ सेवा खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना