आन्तरिक प्रतियोगिताका विभिन्न विषयका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको अन्तरवार्तामा सफल उम्मेदवारहरूको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!