पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको आन्तरिक तथा खुल्ला शैक्षिक पदहरूको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।