स्कूल अफ इञ्जिनियरिङः पूर्णकालीन करार सेवामा शिक्षक पदपूर्तिसम्बन्धी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना