No Picture
Scholarship Notice

Scholarship Notice for Management Master Degree

May 28, 2017

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना छात्रवृत्ति दरखास्त फाराम

No Picture
Scholarship Notice

Scholarship Notice for MBA

February 16, 2016

स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

No Picture
Scholarship Notice

Scholarship’s 2nd College Placement & 3 List

February 12, 2016

Pokhara University Scholarship -2072 छात्रवृत्तिको दोस्रो लिष्टको कलेज स्थानान्तरण र तेस्रो लिष्ट प्रकाशितसम्बन्धी सूचना Faculty of Science & Technology 2nd List College Placement Result 3rd List BE IT BE Civil, BE Computer, Electronics & Communication, […]

No Picture
Scholarship Notice

छात्रवृत्ति २०७२ को परीक्षाफलसम्बन्धी सूचना

January 30, 2016

Pokhara University Scholarship-2072 छात्रवृत्तिको प्रथम लिष्टको कलेज स्थानान्तरण र दोस्रो लिष्ट प्रकाशितसम्बन्धी सूचना Faculty of Health Science Faculty of Science & Technology 2nd List College Selection 2nd List College Selection B. Pharmacy B. Pharmacy BE […]

1 2 3 4