No Picture
Scholarship Notice

Scholarship Notice for MBA

February 16, 2016

स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

No Picture
Scholarship Notice

Scholarship’s 2nd College Placement & 3 List

February 12, 2016

Pokhara University Scholarship -2072 छात्रवृत्तिको दोस्रो लिष्टको कलेज स्थानान्तरण र तेस्रो लिष्ट प्रकाशितसम्बन्धी सूचना Faculty of Science & Technology 2nd List College Placement Result 3rd List BE IT BE Civil, BE Computer, Electronics & Communication, […]

No Picture
Scholarship Notice

छात्रवृत्ति २०७२ को परीक्षाफलसम्बन्धी सूचना

January 30, 2016

Pokhara University Scholarship-2072 छात्रवृत्तिको प्रथम लिष्टको कलेज स्थानान्तरण र दोस्रो लिष्ट प्रकाशितसम्बन्धी सूचना Faculty of Health Science Faculty of Science & Technology 2nd List College Selection 2nd List College Selection B. Pharmacy B. Pharmacy BE […]

No Picture
Scholarship Notice

छात्रवृत्ति-२०७२ को परीक्षाफल प्रकाशितसम्बन्धी सूचना

January 15, 2016

छात्रवृत्ति-२०७२ को परीक्षाफल प्रकाशितसम्बन्धी सूचना Faculty of Health Science Merit List of Successful Candidates– Health Science Page1, Page 2, Page 3, Page 4 List of Successful Candidates-First 1. B Pharmacy 2. BSc MLT 3. BPH […]

No Picture
Scholarship Notice

PU Scholarship Notice-2072

December 19, 2015

पोखरा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।०९।०४ गते शनिबार) Application Form

1 2 3