पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताको अन्तरर्वार्तासम्बन्धी सूचना