जनै पूर्णिमा (रक्षाबन्धन) पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा हुने सम्बन्धी सूचना

जनै पूर्णिमा (रक्षाबन्धन) पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा हुने सम्बन्धी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णय एवम् प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको मिति २०७६ चैत्र २२ गतेको सूचना अनुसार २०७७ साउन १९ गते सोमबार दिन जनै पूर्णिमा (रक्षाबन्धन) पर्व परेकाले उक्त दिन पोखरा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

लोकप्रसाद ढकाल
सूचना अधिकृत

Sharing is caring!