No Picture
General Notice

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी म्याद थपको सूचना

May 3, 2013

मिति २०६९।१२।२६ गते सोमवार गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाबमोजिम विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनका लागि दरखास्त पेश गर्ने समय मिति २०७०।०१।१९ गते अपरान्ह ५.०० बजेसम्म मात्र रहेकोमा विशेष कारणवस विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि मात्र  समय […]

No Picture
General Notice

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाहरू

April 12, 2013

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रशासनिक पदहरूमा खुल्ला पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना विज्ञापन नं. १/२०६९/०७० खुल्ला Click Here for Advertisement पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रशासनिक पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा वढुवाको लागि पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना विज्ञापन नं. १/२०६९/०७० आन्तरिक प्रतियोगिता Click […]

No Picture
General Notice

स्थानीय बिदासम्बन्धी सूचना

March 24, 2013

वि.सं. २०६९ चैत्र १४ गते तराई क्षेत्रमा फागु पूर्णिमा मनाईने भएकोले पोखरा विश्वविद्यालयको मिति २०६९ चैत्र ११ गतेको निर्णयानुसार उक्त फागु पूर्णिमाको दिन विश्वविद्यालयमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय भएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

No Picture
General Notice

Website Underconstruction Notice….

March 1, 2013

This website is a not finalized…… all links may not work properly…… thanks….. We will be updating all matter as soon as possible…

1 24 25 26