No Picture
General Notice

School of Health & Allied Sciences: Vacancy Announcement

January 9, 2019

School of Health and Allied Sciences, Faculty of Health Science, Pokhara University invites application for the following position in full time Contract basis to work at School of Health and Allied Sciences. Committed candidates are […]

No Picture
General Notice

सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी पुनःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना

January 5, 2019

पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा–३०, कास्की सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी पुनःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना कान्तिपुरमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिः २०७५/०८/१९ पोखरा विश्वविद्यालयमा सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनुपर्ने भएकोले सो कार्यको […]

No Picture
General Notice

सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना

January 5, 2019

पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा–३०, कास्की सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना पोखरा विश्वविद्यालयमा सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धमा मिति २०७५/०८/१९ गतेको कान्तिपुर राष्टिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी […]

1 2 3 26