Patron

Prof. Khagendra Prasad Bhattarai

Advisers

Dr. Man Bahadur KC
Er. Ishwar Chandra Baniya

Editorial Board
Editor in Chief

Prof.Dr. Bishnu Raj Tiwari

Editors

Prof. Dr. Muni Raj Chhetri
Dr. Nirmala Jamarkattel
Gulam Muhammad Khan
Anupama Tamrakar
Niraj Chaudhary
Hari Prasad Kaphle
Raju Pandey
Sushil Adhikari

Publication Management

Anup Achrya
Sher Bahadur Poudel
Rabindra Baral
Hom Bahadur Thapa