No Picture
Tender/Procurement Notice

दीक्षान्त ह्याट् सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान

December 27, 2015

पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय लेखनाथ –१२, ढुङ्गेपाटन, कास्की विद्यार्थीको लागि दीक्षान्त ह्याट् सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः– २०७२।०८।१५)

No Picture
Tender/Procurement Notice

उत्तरपुस्तिका छपाई गरी सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान

October 9, 2015

पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय लेखनाथ –१२, ढुङ्गेपाटन, कास्की उत्तरपुस्तिका छपाई गरी सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः– २०७२।०६।२२)

1 2